RODO

czytaj

2024-02-12

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Szkoła Języka Angielskiego DRAGON Dorota Słomiana z siedzibą w Łodzi, kod 93-192, ul. Senatorska 21 lok. 3,  adres e-mail: dragon@dragon-ds.eu, tel. 503102016.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych na adres e-mail: dragon@dragon-ds.eu.
3. Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage’a Administratora dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/DragonDorota, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez aplikację facebook.pl.
4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.
5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited.
6. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.
7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Źródło: 
https://www.prawo.pl/inne/klauzula-informacyjna-na-profilu-firmowym-na-facebooku-po-wyroku,502601.html

Podziel się!

Inne wpisy

Terminy zajęć w grupach wtorek/czwartek

Terminy zajęć w grupach wtorek/czwartek

Znamy już terminy zajęć w grupach wtorkowo-czwartkowych w roku szkolnym 2023/2024. Poniżej: 19.0921.0926.0928.093.105.1010.1012.1017.1019.1024.1026.1031.107.119.1114.1116.1121.1123.1128.1130.115.127.1212.1214.12 (nb)19.1221.122.14.19.111.116.1 18.123.1 13.2...